Vrijednost i trajanje projekta

Ukupna vrijednost i razdoblje provedbe projekta

Vrijednost projekta: 300.000.000,00 HRK

Financiranje: ESI: 219.990.000,00 HRK

FZOEU (projektiranje): 7.321.502,50 HRK

FZOEU (izvođenje radova): 33.733.880,51 HRK

MZO: 38.954.616,99 HRK


Trajanje projekta: svibanj 2014. – prosinac 2016.

Kontakt osobe za više informacija

Damir Ivšić, dipl. ing., voditelj projekta
arcitec@zg.t-com.hr

Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt i izradu internetske stranice je sufinancirala Europska unija.

Sufinanciranje iz Europskih strukturnih i investicijski fondova

Projekt i izrada internetske stranice su sufinancirani iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Operativni program konkurentnosti i kohezija

Projekt i izrada internetske stranice su sufinancirani iz Operativnog programa konkurentnosti i kohezija.