Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt i izradu internetske stranice je sufinancirala Europska unija.

Sufinanciranje iz Europskih strukturnih i investicijski fondova

Projekt i izrada internetske stranice su sufinancirani iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Operativni program konkurentnosti i kohezija

Projekt i izrada internetske stranice su sufinancirani iz Operativnog programa konkurentnosti i kohezija.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Projekt i izradu internetske stranice su sufinancirani iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Projekt i izrada internetske stranice je sufinanciralo Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Studentski Centar u Zagrebu

Posjetite internetske stranice Studentskog Centra u Zagrebu.

Kontakt osobe za više informacija

Damir Ivšić, dipl. ing., voditelj projekta
arcitec@zg.t-com.hr

Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt i izradu internetske stranice je sufinancirala Europska unija.

Sufinanciranje iz Europskih strukturnih i investicijski fondova

Projekt i izrada internetske stranice su sufinancirani iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Operativni program konkurentnosti i kohezija

Projekt i izrada internetske stranice su sufinancirani iz Operativnog programa konkurentnosti i kohezija.